Innoveren is het vernieuwen van processen en producten zodat er een beter product ontstaat. Zo hebben we ook naar het hele bouwproces gekeken. De afgelopen jaren hebben wij over de hele wereld bouwplaatsen en bouwfabrieken bezocht en geanalyseerd. Daar hebben we de snelste en kwalitatief hoogwaardigste uit gekozen: de Japanse bouwmethode. Modulair bouwen met staal en panelen.

Onze kracht ligt in het, van de eerste schets af, beheersen van de keten. Wij hebben een eigen architectenteam, eigen engineers, doen zelf de inkoop bij de fabrieken en zorgen er voor dat ‘het gebouw’ in containers voorbereid op de bouwplaats aangeleverd wordt. De bouw wordt door gerenommeerde bouwers gedaan, maar niet zonder dat wij daar onze controle op uitvoeren. Voor onderhoud schakelen wij lokale externe partijen in. Maar ook daar blijven wij de regie voeren.

Door onze brede achtergrond kijken we ook anders naar wat er nu gebouwd is en wordt in Nederland. Dat kan toch ook anders? Eén van de innovaties op het gebied van grondgebonden en gestapelde woningen die wij introduceren is Mix&Match.

Mix&Match

Door onze bouwmethode kunnen we op een heel andere manier gebouwen realiseren: Er kunnen appartementen van verschillende grootte gebouwd worden en daardoor kan ook sociale huur met vrije sector huur in één gebouw gehuisvest worden. Mix&match!

Mix&Match staat ook toe dat er verschillende doelgroepen in één gebouw kunnen wonen: starters, senioren, gezinnen, alleenstaanden. Het is allemaal te combineren! Door onze manier van bouwen kunnen wijken beter gemengd worden, in plaats van monotone rijtjes met allemaal hetzelfde type woningen, creëer je een levendige, gemengde wijk waarin sociale cohesie vanzelfsprekend is.

In ons concept is het ook mogelijk een gedeeld rooftop terras en een moestuin te realiseren. Dat is pas echt op een andere manier naar het nieuwe wonen kijken!

Wat betreft de financiering van gebouwen zijn we ook met vernieuwende zaken bezig. Operational leasing waarbij onderhoud en services inbegrepen zijn gedurende de looptijd.

Als de woning staat houdt de innovatie nog niet. Indien gewenst kunnen we wifi leveren in elke kamer, slimme domotica en energieafrekening met huurders. In onze PMC7 aanbieding hebben we zelfs een moestuin op de bovenste verdieping van het gebouw gepland, zodat bewoners zelf hun groente kunnen verbouwen.

Eigenlijk mag je wel zeggen dat we elke stap in het proces van schets tot beheer onder de loep hebben genomen en bedacht hebben: hoe kan dit beter, slimmer, sneller of voordeliger.