De afgelopen jaren is het niveau van sociale huurwoningen gedaald. Door een toename in de bouwkosten moest er op alle fronten bespaard worden. De nieuwgebouwde woningen zijn steeds kleiner en het opleverniveau is soms erg teleurstellend.

SQL heeft een duidelijke visie op sociale woningbouw. Wij tillen nieuwe sociale huurwoningen naar een niveau hoger. Dat niveau hoger zit enerzijds in de bouwkwaliteit van de woning: goed geïsoleerde (zowel thermisch als akoestisch) waardoor de comfort beleving hoger ligt. Daarnaast wordt de woning opgeleverd inclusief onverslijtbare, maar zeer fraaie SPC vloeren, complete keuken met apparatuur en een luxe douche. Onze gedachte hierachter is dat tevreden huurders zuinig zijn op hun woning en prettig wonen schept ook een prettige sfeer in de buurt. De leefbaarheid van buurten zal er dus op vooruit gaan.

Uiteraard realiseren we deze woningen binnen de financiële grenzen van de woningcorporaties. Sterker nog we hebben zelfs de mogelijkheid tot leasing van woningen, waardoor de financiële positie van de corporatie stevig blijft er ruimte overblijft voor buurtontwikkeling en sociale projecten.

Al deze zaken gecombineerd zorgt er voor dat het wonen in een SQL woning, wonen in een klasse hoger is.